• Showgirls of Pakistan Title Sticker (Urdu) KHAJISTAN
 • Showgirls of Pakistan Title Sticker (Urdu) KHAJISTAN
 • Showgirls of Pakistan Title Sticker (Urdu) KHAJISTAN
 • Showgirls of Pakistan Title Sticker (Urdu) KHAJISTAN
 • Showgirls of Pakistan Title Sticker (Urdu) KHAJISTAN

  برچسب عنوان دختر نمایشی پاکستان (اردو)

  Regular price $3.00
  Tax included. Shipping calculated at checkout.
  اندازه:
  سطح:

  چاپ روی وینیل چسب بادوام و شفافیت بالا که آنها را برای استفاده منظم و همچنین برای پوشاندن سایر برچسب ها یا رنگ ها عالی می کند. وینیل با کیفیت بالا تضمین می کند که هنگام استفاده از برچسب ها حباب وجود نداشته باشد.

  • وینیل بادوام، مناسب برای استفاده در فضای داخلی
  • تراکم 95μ

  فراموش نکنید که قبل از زدن برچسب، سطح را تمیز کنید.

  3 "× 3"
  عرض، سانتی متر 7.62
  طول، سانتی متر 7.62